Een overzichtelijk machinepark

 • Een overzichtelijk machinepark
 • Werken op smartphone en tablet
 • Storingsmelding snel en eenvoudig
 • Workflow volgens eigen werkwijze
 • Relatiebeheer
 • Instellen en autoriseren naar wens
 • Meerjarenonderhoud centraal geregeld

Werken op smartphone en tablet

Q3 beschikt over diverse analyses die zijn voorzien van exportmogelijkheden (Excel, CSV) en daarnaast kunnen we analyses op maat ontwikkelen.

 • Veilig werken
 • SMS melding bij calamiteit
 • Werkkleding en PBM’s
 • Sleutelregistratie
 • Risicoanalyse
 • Werkvergunningen

Storingsmelding snel en eenvoudig

 • Altijd de juiste voorraad
 • Inkoop & bestelproces
 • Automatisch email bestelling naar leverancier

Meerjarenonderhoud centraal geregeld

Preventief onderhoud

Dankzij de module preventief onderhoud is het eenvoudig om een meerjaren onderhoudsplan op te zetten op basis van frequentie of draaiuren. Immers wordt de stilstand en benodigde onderhoudsuren van de diverse afdelingen om effectief en efficiënt te kunnen plannen inzichtelijk. 

Het Q3 onderhoudsbeheersysteem biedt tevens de mogelijkheid tot het werken met checklists. Deze kunnen per uitgevoerde handeling afgevinkt worden. Op deze manier waarborgt u het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens een vast stappenplan.

Workflow volgens eigen werkwijze

 • Meerjarenonderhoud centraal geregeld
 • Overzichtelijke planning
 • Slepen in planbord (filmpje erbij)
 • Capaciteitsplanning
 • Plannen op competentie
 • Meldingen bij niet voldoende voorraad
 • Automatisch mail naar uitvoerende partij

Relatiebeheer

 • Slimme dashboards en analyses
 • Optioneel
 • Visuele weergave van de productievloer
 • Real-Time Productie Monitoring
 • API & Data uitwisseling

Instellen en autoriseren naar wens

 • Visuele weergave van de productievloer
 • Real-Time Productie Monitoring
 • API & Data uitwisseling

Meerjarenonderhoud centraal geregeld

Magazijntellingen met Q3 desktop, mobile en tablet. Het scannen van barcodes op magazijnstellingen en het koppelen van foto’s, prijzen en levertijden.

Automatische bestelbehoeftes mbv minimale voorraad registratie. Bestelbon wordt vanuit Q3 verzonden naar de preferente leverancier. Artikelverbruik wordt weergegeven in de stuklijst van het object.

Veilig werken

Door de minimale voorraad ontstaat bestelbehoefte die eenvoudig kan worden doorgezet naar een bestelling per leverancier. Daarnaast wordt er inzicht verkregen in gedane bestellingen per maand of per jaar op basis van aantallen en kosten.

SMS melding bij calamiteit

Leveranciers – Contacten

Gegevens en documentatie van leveranciers, fabrikanten en derden worden geregistreerd en beheerd in stamkaarten met tabbladen. Contracten met leveranciers zijn in beeld. Gemaakte kosten en factuurbedragen van derden en leveranciers.

Werkleding en PBM’s

Uniek ontwikkeld binnen het Q3 onderhoudsbeheersysteem is de visuele weergave van de productievloer. Met deze tool kunnen alle afdelingen en objecten op een productievloer worden weergegeven. Door een simpele klik op een object kan een melding worden gedaan waarna het object van kleur veranderd en er direct inzicht is in de status van de storingen en het onderhoud per afdeling of productielijn.

Sleutelregistratie

Sleutels geven toegang tot gebouwen, faciliteiten, kritische omgevingen, apparatuur, machines en voertuigen. Kortom, sleutels zijn één van uw belangrijkste activa. Intelligente sleutelregistratie van Q3 beveiligt, beheert en controleert het gebruik van elke sleutel, waarbij alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de sleutels. Het systeem biedt een volledig inzicht van wie de sleutel wanneer uitgenomen heeft en wanneer die werd teruggeplaatst.

Risicoanalyse

Werkvergunningen worden veelal gemaakt in eigen Excel of Word documenten, met verschillende versies die de ronde doen. In Q3 zijn deze documenten wel gewaarborgd:
 • Gebruiker wordt door processtappen geleid met de vereiste fases en goedkeuringen met digitale handtekeningen
 • Belangrijke documenten met extra informatie
 • Borging bij het invullen van de verkeerde data
 • Centraal opgeslagen en voor iedereen toegankelijk
 • Werkvergunning template zelf samenstellen

Werkvergunningen

Meldingen kunnen worden ontvangen per e-mail, maar een melding met dusdanige urgentie kan automatisch worden verstuurd met een SMS bericht. Het voordeel van SMS is de zekerheid van ontvangst van het bericht, gezien SMS geen internetverkeer gebruikt, maar als belverkeer altijd ontvangen wordt. 

Altijd de juiste voorraad

De module uitleen maakt het mogelijk om de uitgifte van werkschoenen, veilgheidsbrillen, bedrijfskleding, trappen of zelfs wagenparkbeheer te registreren. Daarnaast is het overzichtelijk welke apparaten of hulpmiddelen beschikbaar zijn voor uitleen.

Inkoop & bestelproces

Analyseert en visualiseert data uit uw machines, installaties en assets. U bent volleding in control. Altijd, overal en op al uw devices. Het Q3 Productie Monitoring Systeem verzameld realtime machinedata voor inzicht in het machinepark en de output. De data wordt vanuit machines doorgevoerd naar het Q3 onderhoudsbeheersysteem. Daarnaast maakt deze data het mogelijk om grafisch inzicht in het het verloop van de productie output te krijgen.

Automatisch email bestelling naar leverancier

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Meerjarenonderhoud centraal geregeld

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Overzichtelijke planning

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Slepen in planbord (filmpje erbij)

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Overzichtelijke planning

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Slepen in planbord (filmpje erbij)

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Capaciteitsplanning

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Plannen op competentie

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Meldingen bij niet voldoende voorraad

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Automatisch mail naar uitvoerende partij

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Slimme dashboards en analyses

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Optioneel

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Visuele weergave van de productievloer

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Real-Time Productie Monitoring

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

API & Data uitwisseling

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

Visuele weergave van de productievloer

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Real-Time Productie Monitoring

Het is mogelijk om alle tabellen uit Q3 te exporteren naar Excel, aan te passen, en weer te importeren in het systeem.

Data uitwisseling maakt interfacing met andere applicaties mogelijk om meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen. Zo ondersteunen wij o.a. koppelingen met SAP, Power BI, Microsoft Dynamics, Exact, AFAS. 

API & Data uitwisseling

Q3 is eenvoudig in te richten met autorisaties en instellingen. Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. De autorisatiematrix werkt op basis van het Role-based Access Control (RBAC) principe.

Neem hier contact op: