Volg ons op:

Informatie aanvragen

Al uw onderhoud in één compleet systeem

 

Alle afdelingen en objecten in beeld

Naar module overzicht
Snel toegang tot de gegevens van uw bedrijven, afdelingen en producten via het Q3 onderhoudsbeheersysteem.

Stamkaarten met info en conditie van het object

In de module objecten is het mogelijk om het complete bedrijf met de afdelingen en alle objecten visueel weer te geven in een boomstructuur. Deze objecten kunnen worden voorzien van een nummer, omschrijving en elke soort een eigen icoontje. Met één muisklik op een object verschijnt de stamkaart met daarin de belangrijkste gegevens van bijvoorbeeld de leverancier, telefoonummers van de technische dienst bij problemen of de stuklijst van de machine. 
De stamkaart toont alle belangrijke gegevens en benodigde informatie van een object. Er kunnen foto’s worden gekoppeld en de historie van het object is direct inzichtelijk, alle nodige documenten, tekeningen, financiële gegevens en contracten zijn koppelbaar. Daarnaast zijn eigen velden velden met eigen benamingen mogelijk. Immers is de conditie van het object of de afdeling met één klik toonbaar. 
Grafiek Q3 onderhoudsbeheersysteem

Van melding tot gatekeeper en werkvoorbereider  

Naar module overzicht

In te richten werkorderstatussen – Realtime werken of uren boeken – inzicht in bottlenecks

Doordat alle werkzaamheden in werkorders komen, ontstaat een werkorderstroom met alle mogelijke statussen. Een aanvraag kan ontvangen worden door een gatekeeper die deze doorstuurd naar de werkvoorbereider waarna vervolgens de planner in beeld komt om een beschikbare planduur en een uitvoerder op te geven. Er is inzicht in de statussen van de werkorders, zodat zichbaar is waar het proces vastloopt. Alle werkorders zijn inzichtbaar in een visueel planbord. Daarnaast kan er met competenties worden gewerkt, waardoor werk nooit terecht kan komen bij een uitvoerder zonder de juiste competentie of een verlopen certififcaat. Bovendien kan het boeken van uren realtime of door simpelweg de gewerkte uren in te voeren.
Procedure from work orders in the Q3 software - work with q3

Al mijn contacten eenvoudig en snel in beeld

Naar module overzicht

Contactpersonen – Telefoonnummers – Verlof – Cursussen

Alle gegevens en documentatie van personeel, leveranciers, fabrikanten en derden worden geregistreerd en beheerd in stamkaarten met tabbladen. Verlofregistratie en indirecte uren, zoals overleg of cursussen, worden geregistreerd. Hierdoor is het direct inzichtelijk in een visueel planbord welke monteurs beschikbaar zijn voor de onderhoudswerkzaamheden.
Persoon tabblad in Q3 onderhoudsbeheersysteem
Verlofregistratie

Altijd de juiste voorraad voorraad

Naar module overzicht
Stamkaart Q3 Concept - Q3 start 2020 met nieuwe ideeën

Meerdere magazijnen – Minimale vooraad – Bestelpunt – Bestelgrootte – Magazijnwaardes

Alle artikelen registreren met minimale voorraad, bestelpunt, leverancier. Benodigde artikelen voor het onderhoud reserveren. Afboeken van verbruik, waardoor automatisch stuklijsten ontstaan. Werken met Q3 desktop of Q3 mobile. Het scannen van barcodes op magazijnstellingen en het koppelen van foto’s, prijzen en levertijden.

Inkoop & bestelproces onder controle

Naar module overzicht

Automatische inkooporders mailen naar leveranciers – prijsvergelijk

Door de minimale voorraad ontstaat bestelbehoefte die eenvoudig kan worden doorgezet naar een bestelling per leverancier. Daarnaast wordt er inzicht verkregen in gedane bestellingen per maand of per jaar op basis van aantallen en kosten.
Bestelbon

Alle preventieve onderhoud centraal

Naar module overzicht

Keuringen en inspecties – Frequenties -Tellerstanden en draaiuren – Competenties – Checklists met foto’s

Dankzij de module preventief onderhoud is het eenvoudig om een meerjaren onderhoudsplan op te zetten op basis van frequentie of draaiuren. Immers wordt de stilstand en benodigde onderhoudsuren van de diverse afdelingen om effectief en efficiënt te kunnen plannen inzichtelijk. 
Het Q3 onderhoudsbeheersysteem biedt tevens de mogelijkheid tot het werken met checklists. Deze kunnen per uitgevoerde handeling afgevinkt worden. Op deze manier waarborgt u het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens een vast stappenplan.

Eenvoudig, snel en effectief een juiste planning

Naar module overzicht

Elke monteur zijn eigen planbord – Slepen van kaartjes – Direct inzicht in capaciteit

De planning is een overzichtelijk planbord waarin simpelweg kaartjes gesleept kunnen worden en direct inzicht is in de capaciteit van de monteurs. “Snel en effectief een juiste planning” in een week-, maand- of jaarplanning. Het afgestemde magazijnbeheer geeft meldingen wanneer de voorraad onvoldoende is. “Elke monteur zijn eigen planbord”. Dankzij dit planbord worden onhaalbare werkzaamheden zichtbaar en kunnen deze tijdig herpland worden. 
Planning planbord

Praktisch beheer van werkleding en PBM’s

Naar module overzicht

PBM’s en hulpmiddelen 

Door de module uitleen is het mogelijk om de uitgifte van werkschoenen, veilgheidsbrillen, bedrijfskleding, trappen of zelfs wagenparkbeheer te registreren. Daarnaast is het overzichtelijk welke apparaten of hulpmiddelen beschikbaar zijn voor uitleen. 

Slimme dashboards en analyses

Naar module overzicht

Analyse op kostenplaats – Workload vs capaciteit – Storingen per tijdseenheid – Gepland onderhoud – Nodige kennisniveaus 

De informatiebehoefte voor het maken van analyses voor de gewenste bijsturing is voor ieder bedrijf anders. Daarom zijn er mogelijkheden met exports naar Excel of CSV.

Snel en gemakkelijk autoriseren en instellen

Naar module overzicht
Systeembeheer autorisatiematrix

Gebruikers – Gebruikersgroepen – Autorisaties en instelllingen – E-mail centrum 

Het systeem is eenvoudig in te richten naar de opbouw van elk bedrijf. Er is een overzichtelijke weergave van de autorisaties en instellingen.  Het systeem biedt de mogelijkheid om per gebruikersgroep functies, tabbladen, velden en informatieblokken te tonen. Met behulp van de speciaal ontwikkelde autorisatie matrix kunnen eventuele wijzigingen in de autorisatie snel en gemakkelijk worden aan- en uitgezet. Hierdoor blijft Q3 compact en overzichtelijk voor iedere individuele gebruiker.

Alle tabellen exporteren en importeren met CSV

Het is mogelijk om alle tabellen te exporteren en importeren, dit geeft een aanzienlijke tijdbesparing. Op deze manier is het namelijk ook mogelijk om een tabel bijvoorbeeld te exporteren, aan te passen in Excel en weer terug te importeren in het systeem.

Pull down menu’s zelf maken en benoemen

De diverse pull down menu’s, welke op verschillende plaatsen in het Q3 onderhoudsbeheersysteem te gebruiken zijn, kunnen naar eigen behoeften worden weergegeven en gewijzigd. 

Handige tools maakt het nog eenvoudiger

Naar module overzicht

Checklists – Helpuitleg – E-mail centrum – Google Maps – Ploegenroosters – Werkvergunningen

De helpuitleg is op elk gewenst moment op te vragen vanuit de module tools. Hierin wordt uitgelegd hoe het Q3 onderhoudsbeheersysteem werkt.  Het e-mailcentrum zorgt ervoor dat er automatische meldingen naar e-mailadressen worden verzonden, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om elke ochtend per mail automatisch een werkorderlijst te ontvangen van de nog openstaande werkzaamheden. Daarnaast heeft deze module gebruiksvriendelijke object templates om alle soorten stamkaarten te kunnen opstellen.

Werken op smartphone of tablet

Naar module overzicht

Realtime inzicht – Checklists digitaal afvinken – Paraaf – Artikelen scannen met tablet of smartphone

Q3 is zowel op willekeurige tablets als smartphones te gebruiken. Daarnaast is deze optie gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, snel en flexibel op elk moment en elke locatie. Het is mogelijk om foto’s te maken bij uitvoering van werkzamaamheden of simpelweg een bibliotheek te raadplegen met filmpjes van onderhoudsinstructies.

 

Verschillende modules in het complete en gebruiksvriendelijke onderhoudsbeheersysteem van Q3 Concept.

Data uitwisseling en power BI

Naar module overzicht

ODBC koppeling – SAP data – Exact software – Power BI

Data uitwisseling maakt het mogelijk om data van meerdere bedrijfsprocessen met elkaar te koppelen om zo optimaal mogelijk data op te slaan. Bovendien kunnen de resultaten in Business Intelligence tools getoond worden

Realtime visueel inzicht in mijn afdeling 

Naar module overzicht
Visuele weergave productievloer

Herkenbaar – Intuitief – Snel – Overzichtelijk

Uniek ontwikkeld binnen het Q3 onderhoudsbeheersysteem is de visuele weergave van de productievloer. Met deze tool kunnen alle afdelingen en objecten op een productievloer worden weergegeven. Door een simpele klik op een object kan een melding worden gedaan waarna het object van kleur veranderd en er direct inzicht is in de status van de storingen en het onderhoud per afdeling of productielijn.

Productie-data en onderhoudsplanning in één pakket

Naar module overzicht

Koppeling met machines – Realtime data van het machinepark – Productie aantallen in Q3 –  Compleet geautomatiseerd onderhoud – Tellerstanden – Draaiuren – Meldingen bij KPI’s

Analyseert en visualiseert data uit uw machines, installaties en assets. U bent volleding in control. Altijd, overal en op al uw devices. Het Q3 Productie Monitoring Systeem verzameld realtime machinedata voor inzicht in het machinepark en de output. De data wordt vanuit machines doorgevoerd naar het Q3 onderhoudsbeheersysteem. Daarnaast maakt deze data het mogelijk om grafisch inzicht in het het verloop van de productie output te krijgen.

Voedselveiligheid onder controle

Naar module overzicht

Impact voedselveiligheid – Controle door kwaliteitsdienst per e-mail 

Bij een melding of bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt aangegeven of dit impact heeft op de voedselveiligheid. Er wordt automatisch een e-mail verstuurd, waardoor realtime zichbaar is wat zich afspeelt in de productie. De e-mail wordt uitgelezen op smartphone of tablet en de machine kan ook weer worden vrijgegeven voor productie vanuit de smartphone. Hierdoor is de cirkel rond en de machine kan weer in productie. Ten slotte is de historie van de werkzaamheden met voedselveiligheid en alle benodigde documentatie beschikbaar.

Onmiddellijk op de hoogte met SMS meldingen 

Naar module overzicht
Sms calamiteit met Q3 Concept - geschikt onderhoudsbeheersysteem

Millieu incidenten – Calamiteiten 

Meldingen kunnen worden ontvangen per e-mail, maar een melding met dusdanige urgentie kan automatisch worden verstuurd met een SMS bericht. Het voordeel van SMS is de zekerheid van ontvangst van het bericht, gezien SMS geen internetverkeer gebruikt, maar als belverkeer altijd ontvangen wordt. Elke telefoon beschikt hierover, het is daardoor vergelijkbaar met een AMBER Alert.

Veilig werken door de juiste werkvergunning

Naar module overzicht

Eigen werkvergunning samenstellen 

Werkvergunningen worden veelal gemaakt in eigen Excel of Word documenten. Het onderstaande is vaak niet gewaarborgd, maar in Q3 is dit wel!
  • Gebruikers worden door processtappen geleid met de vereiste fases en goedkeuringen;
  • Direct inzage in de noodzakelijke documenten, waardoor extra informatie gegenereerd wordt en direct inzichtelijk is;
  • De voortgang van de werkvergunning kan gevolgd worden;
  • Er is een print beschikbaar met daarop de handtekening en goedkeur van de diverse stappen;
  • Er is een borging bij het invullen van de verkeerde data;
  • De werkvergunning zijn centraal opgeslagen;
  • Een leercurve is direct zichtbaar bij het maken van een nieuwe werkvergunning;
  • De werkvergunningen zijn voor iedereen toegankelijk via één portaal.
Werkvergunningen eenvoudig in het Q3 onderhoudsbeheersysteem
Werkvergunningen altijd bij de hand in het Q3 onderhoudsbeheersysteem

Beheer van sleutels nog nooit zo eenvoudig

Naar module overzicht

Doeltreffend sleutelbeheer – Traceerbaarheid

Sleutels geven toegang tot gebouwen, faciliteiten, kritische omgevingen, apparatuur, machines en voertuigen. Kortom, sleutels zijn één van uw belangrijkste activa. Er wordt nog teveel vertrouwd op een schriftelijke registratie van de uitgifte en inname van sleutels. Deze methode is niet doeltreffend, onbetrouwbaar en maakt het traceren van sleutels praktisch gezien onmogelijk. De intelligente sleutelregistratie van Q3 beveiligt, beheert en controleert het gebruik van elke sleutel, waarbij alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de sleutels. Het systeem biedt een volledig inzicht van wie de sleutel wanneer uitgenomen heeft en wanneer die werd teruggeplaatst.
Registreer alle informatie over de sleutels met sleutelregistratie in het Q3 systeem
Registreer alle informatie over de sleutels met sleutelregistratie in het Q3 systeem
Registreer alle informatie over de sleutels met sleutelregistratie in het Q3 systeem

Slim de verpakkingsadministratie in beheer

Naar module overzicht

Foto’s – Correspondentie – Offertes 

Met Q3 heeft u een oplossing voor het ontwikkelen en registreren van de juiste verpakkingen in één systeem. Wisselende grondstofprijzen, de lengte van uw productieproces en wet- en regelgeving geven voldoende nieuwe opdrachten voor een goede verpakking. De registratie van dit proces wordt eenvoudig geregistreerd in Q3 met daarbij de juiste kostprijscalculaties, tekeningen, foto’s en correspondentie met leveranciers. Hierdoor wordt u niet overladen met gegevens, maar legt u alleen doelgerichte informatie vast.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Informatie aanvragen