• Sociale werkvoorzieningen
  • Human resource
  • Trainingsinstituten
  • Scholen en opleidingen

Human Resources afdelingen krijgen met veel administratie van het personeel over competenties, cursussen en diploma’s te maken. Informatie wordt efficiënt opgeslagen en is eenvoudig vanaf elk apparaat terug te vinden.

Het was in de jaren zestig, meer bepaald in 1964, dat de plaatselijke gehandicaptenbeweging besloot in Mol een BW op te richten. En meteen was Lidwina vzw geboren. Op dit ogenblik heeft Lidwina vzw een personeelsbezetting van ruim 500 mensen.

DZB zet zich in voor een wereld waarin iedereen meedoet. Waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar zien voor wat we waard zijn. En vooral: waarin we het beste in elkaar naar boven halen. Wij geloven in de kracht van ieder mens.