“Q3 heef inzicht gegeven in de meerjarenbegroting voor het gehele theater, zodat jaarlijks inzichtelijk is wat de kosten zijn aan nieuwe investeringen en het uit te voeren onderhoud.”