Module: Tools

In de module tools kunnen diverse aanvullende lijsten en automatische gegevens worden ondergebracht welke in het Q3 onderhoudsbeheersysteem kunnen worden toegepast.


SMS-verkeer

In het huidige tijdsperk waarbij het dragen van mobiele telefoons voor optimale bereikbaarheid normaal is, hebben wij binnen het Q3 onderhoudsbeheersysteem een optie gemaakt voor SMS-verkeer. Middels deze optie worden er automatisch SMS-berichten verzonden naar de betreffende monteurs wanneer er acties ondernomen dienen te worden. Zo kunnen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden middels een zo kort mogelijk doorlooptijd worden opgelost.


Checklist

Hier zijn onder andere de checklisten ondergebracht welke ingevuld dienen te worden bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.


Helpuitleg

Ook de helpuitlegsheets zijn ondergebracht in deze module, welke op ieder gewenst moment in het Q3 onderhoudsbeheersysteem opgevraagd kunnen worden vanuit één centrale plaats.


Diversen

Verder zijn hierin opgenomen het e-mailcentrum, voor het instellen van de e-mailadressen waar automatische meldingen naar toe gemaild dienen te worden. Maar ook de object templates en personen beschikbaarheid, voor een overzicht van het de beschikbare monteurs voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.


Benieuwd naar de inhoud van andere modules en opties, ga naar De modules.
Indien u graag een geheel vrijblijvende presentatie wenst van het Q3 onderhoudsbeheersysteem, ga naar Contact.

1Optisport
2Philips
3VDL
Bosch
Eneco