Wij respecteren je privacy!

Q3 vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De persoonsgegevens van klanten en van bezoekers van onze website worden door ons zorgvuldig en goed beveiligd verwerkt. Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens aan toepasselijke wetten en privacyregels zoals de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Q3 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te helpen analyseren.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. IP-adressen worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd meegegeven door een gedeelte van het IP-adres te maskeren. Google Analytics is een dienst om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Deze statistieken zijn anoniem. Google kan de data gebruiken om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk relevanter te maken. Deze afspraken zijn onderdeel van de bewerkersovereenkomst die Q3 met Google heeft gesloten. Daarmee confirmeert Google zich ook aan de Europese Privacy wetgeving. Google deelt anonieme data met derden. 

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Op de website van Q3 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te plaatsen om in te spelen op de behoefte van de klant. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aanpassen aan of uitbreiden naar de wensen van klanten.

Contact, klachten

Heb je een vraag of een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen: info@q3.nl. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.