Directe tijdsbesparing door routes

Wanneer werkzaamheden bij meerdere objecten horen, kan er gewerkt worden met een “route” in het Q3 systeem. In deze route worden de losse werkorders gebundeld en ligt de volgorde van de na te lopen objecten vast, eventueel met een inspectielijst per object.

Dit geeft winst in administratie waarbij toch de registratie op het object zelf vastligt. Door via een tablet in het systeem te werken, kan direct een vervolgactie worden vastgelegd die per e-mail naar de verantwoordelijke van de afdeling wordt verstuurd. Hierdoor worden zij online op de hoogte gehouden. Door deze oplossing is winst ontstaan in communicatie, uren, veiligheid en milieu.

Kostenbesparing door tellerstanden of draaiuren

Het meerendeel van de bedrijven hanteert een onderhoudsconcept of een meerjarenplan voor het beheer van het preventieve onderhoud op het machinepark, de installaties of de productielijnen. Door goed om te gaan met dit concept zijn kostenbesparingen mogelijk. Eén van deze besparingen kan het herzien van de keuze van TAO (frequentie) naar GAO (meten) zijn. Ook wanneer het risico van falen relatief groot is ten opzichte van de meetkosten én het tijdstip van functieverlies goed voorspelbaar is, wordt gekozen voor deze methode. Door het op regelmatige basis vastleggen van meetresultaten (bijvoorbeeld bedrijfsuren) is de gebruiksintensiteit zichtbaar. Bij het bereiken van vooraf vastgestelde gebruikseenheden, wordt automatisch een actie gegenereerd. Deze actie leidt doorgaans weer tot preventief onderhoud. Wanneer deze meetresultaten in een geautomatiseerd systeem worden vastgelegd, kan de software een inschatting maken van een verwachte eerstkomende onderhoudsactie.