Een groep vierdejaars studenten Werktuigbouwkunde van Hogeschool Zuyd heeft een bijzonder onderwijsproject afgesloten. Zij hebben in 10 weken de minor Maintenance (onderhoud) gevolgd, waarbij twee dagen theorie op school gecombineerd zijn met drie dagen praktijk bij Limburgse bedrijven. Hierdoor werd theorie afgewisseld met gastcolleges over onderhoud door mensen uit de praktijk. “Dit is echt positief”, zegt Pascal Schreurs. “Als student leer je hoe een bedrijf functioneert. Hierdoor leert de opleiding van de nieuwste ervaringen uit het bedrijfsleven. Daarnaast hebben de bedrijven er iets aan, omdat de studenten zaken kunnen doen die anders op de plank blijven liggen vanwege tijdsgebrek.”

Samenwerking met bedrijven

Rond het thema Maintenance hebben de docenten Werktuigbouwkunde in samenwerking met enkele Limburgse industriële bedrijven de inhoud van het onderwijsblok ontwikkeld. De bedrijven hebben ook gastcolleges verzorgd. Dat is onder meer gedaan door Q3 Concept, PDM, DSM, Sabic, Noria en Tebodin. Daarnaast hebben de studenten drie dagen in de week in kleine groepjes gewerkt aan concrete opdrachten. Deze opdrachten hadden betrekking op het gebied van onderhoud bij Smurfit Kappa in Roermond, steenfabriek Nievelsteen in Eygelshoven en MOXBA/METREX in Heerlen.

De implementatie van Q3 Concept bij een van de bedrijven

Bij steenfabriek Nievelsteen hebben de studenten de basis gelegd voor een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem, Q3. Jo de Veth, hoofd technische dienst: “Wat wij tot op heden misten, was een gedegen onderhoudsplanning. Onderhoud op basis van ad hoc situaties willen wij tot een aanvaardbaar niveau terugdringen. De studenten hebben machines geïnventariseerd, tekeningen die al dertig jaar in de kast liggen gedigitaliseerd en een systeem opgezet waarmee wij als technische dienst het onderhoud kunnen plannen en urenregistraties bijhouden.” Per week kunnen nu onderhoudswerkzaamheden gepland worden. De kosten daarvan zijn direct zichtbaar. “We kunnen nu beter afwegingen maken, omdat we de kosten kennen”, zegt Marcel Muijers, werkzaam bij de boekhouding van Nievelsteen. “Zelf zouden we nooit de manuren hebben kunnen inzetten om dit systeem in te kunnen voeren. Zonder de studenten was het waarschijnlijk op de plank blijven liggen.” Toch vinden Muijers en De Veth niet dat de studenten goedkope handjes zijn voor de bedrijven. Studenten komen straks beter beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, vindt De Veth. 

Begeleiding vanuit Q3 Concept

Q3 Concept heeft de studenten begeleid in het werken met het systeem. Onze directeur Johan Maas: “Ik merk aan de presentaties dat de studenten weten waar het over gaat. Hun verhaal komt uit de praktijk.” Hij wil de samenwerking voortzetten. Studenten kijken met een frisse blik naar sommige zaken en die is vaak breder dan die van bedrijven zelf. “Onderhoud is sterk aan het veranderen. Deze studenten nemen die ervaring straks mee als ze gaan werken. Daarnaast zijn de studenten krachtig in het beoordelen en het gebruiken van hedendaagse software.”

Wat zijn minoren?

Hogeschool Zuyd ontwikkelt minoren. Dit zijn 10 weken durende onderwijsblokken rond een bepaald thema. Studenten kunnen zich daarmee specialiseren of onderwijs volgen dat aansluit op specifieke interesses. De minoren staan open voor studenten van de betreffende faculteit, maar ook studenten van de andere faculteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen. Het team van de opleiding Werktuigbouwkunde is met de minor Maintenance nog een stap verder gegaan door nadrukkelijk de koppeling met de praktijk te maken. 

“Het thema maintenance is op dit moment zeer actueel bij bedrijven. Doordat de economie nu goed loopt, moeten installaties maximaal produceren. Daarom zijn industriële bedrijven volop bezig om de inzetbaarheid van hun machines en installaties te verbeteren. Met deze minor willen we ze daarmee ondersteunen en onze studenten de kans geven hun kennis daadwerkelijk in de praktijk toe te passen”, legt docent Sjef Cleven uit. De minor sluit zo perfect aan op het competentiegericht leren.