Een bedrijf dat besloten heeft te gaan werken met een (nieuw) elektronisch onderhoudsbeheersysteem, zal zichzelf tenminste veertig vragen moeten stellen. Aan de hand van de antwoorden kan een onderhoudsbeheersysteem worden geselecteerd dat past bij de bedrijfssituatie. Daarna dient het systeem zodanig geïmplementeerd te worden dat de baten ruimschoots opwegen tegen de kosten. Hier volgt een artikel gepubliceerd in het OTM (Onderhoud, Techniek & Management) magazine door André de Boer, Huub van der Knaap en Johan Maas.

In het betreffende artikel wordt het proces voor de selectie van een passend elektronisch onderhoudsbeheersysteem toegelicht.  Dat proces begint met het maken van een lange lijst (long list) van aanbieders van softwarepakketten voor onderhoudsmanagement. Er zijn vele manieren om leveranciers van onderhoudsbeheersystemen te vinden. Zo kan men advies vragen aan de eigen softwareleverancier, engineering consultant of onderhoudsadviseur. Ook via seminars, exposities, vakbeurzen, vaktijdschriften en internetsites zijn leveranciers op te sporen. 

Short list

De volgende stap is het maken van een short list. Hierbij wordt een voorselectie gedaan waarbij er op basis van selectiecriteria ongeveer drie tot vijf leveranciers overblijven. Er kan ook voor worden gekozen om de stap van de long list over te slaan en gelijk te beginnen met een short list. Aan de leveranciers op de short list wordt gevraagd een offerte uit te brengen en eventueel ook een demonstratie op te sturen of te verzorgen. Veel leveranciers stemmen hun demonstratie af op de situatie van hun potentiële klant. Dat kan alleen wanneer het bedrijf de daarvoor benodigde informatie vooraf beschikbaar stelt. 

Een bedrijf kan ervoor kiezen een onderhoudsbeheersysteem te implementeren en te gebruiken zonder het zelf te kopen. Deze werkwijze staat bekend als Application Service Providing (ASP) en wordt steeds vaker toegepast. De software draait dan niet op de computersystemen van de gebruiker, maar elders. De gebruiker heeft dan via een webbrowser toegang tot de software. De ASP-optie is vooral interessant in de situaties waarbij het bedrijf niet beschikt over een geschikt computernetwerk en/of liever geen grote investering in software en de implementatie daarvan doet. Bij ASP wordt de leverancier betaald aan de hand van een maandelijkse bijdrage die gewoonlijk deels bestaat uit een vast bedrag en deels uit een bedrag dat afhankelijk is van de intensiteit waarmee het systeem gebruikt wordt. Uiteraard kunnen er ook nadelen kleven aan ASP: de prijzen voor service zijn relatief hoog en het is moeilijker om op een ander systeem over te schakelen. Maar hoe komt men tot een short list van leveranciers van software voor onderhoudsmanagement? Hieronder staan in totaal veertig vragen die daarbij kunnen helpen. Deze zijn ondergebracht in vijf rubrieken, waarvan de eerste letters samen het woord BATEN vormen. BATEN staat voor Bedrijf, Aanbieder, Technologie, Eenvoud en Nut. 

Bedrijf

Aanbieder 

Technologie 

Eenvoud
Nut