Afgelopen maand zijn er weer certificaten uitgereikt door Johan Maas. Ditmaal hebben drie medewerkers van Signify de trainingen ‘Basis Q3’, ‘Preventief onderhoud, het werken met checklists en planning’ en ‘Correctief onderhoud en werkorderbeheer’ succesvol afgerond. 

Naast de trainingen ‘Basis Q3’, ‘Preventief onderhoud’, ‘Werken met checklists en planning’ en ‘Correctief onderhoud en werkorderbeheer’ biedt Q3 Concept doorlopend trainingen aan in ‘Objectenbeheer, documentenbeheer en relaties’, ‘Magazijnbeheer en inkoop’, ‘Instellingen, autorisaties en gebruikerstools’ en diverse trainingen op maat. Deze trainingen worden verzorgd voor diverse gebruikersgroepen om de medewerkers zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van het Q3 onderhoudsbeheersysteem. Alle trainingen worden naar de live omgeving gekopieerd, zodat uitleg wordt gegeven op recente en herkenbare data van het eigen bedrijf. In dit artikel worden de trainingen uitgelicht. 

Basis Q3 

Om de basis van het Q3 onderhoudsbeheersysteem onder de knie te krijgen, is de training ‘Basis Q3’ een mooie introductietraining over het systeem. In deze training wordt alle basiskennis van het systeem doorgenomen, zodat de medewerkers zelfstandig aan de slag kunnen met het systeem. 

Preventief onderhoud, het werken met checklists en planning

Tijdens deze training worden de medewerkers wegwijs gemaakt in het opzetten en planmatig beheren van een meerjaren onderhoudsplan, met daarbij de benodigde checklisten, werkvoorschriften en contracten. Daarnaast wordt het automatisch inplannen van werkorders uitgelegd, zodat een zelfregelend onderhoudsproces ontstaat. Door het werken met routes, verzamelorders en inspectielijsten, ontstaat er minder administratie. Ten slotte wordt de opzet van checklisten met de checklist matrix meegenomen in deze training.

Correctief onderhoud en werkorderbeheer

Daarnaast hebben de medewerkers van Shiloh training gekregen in het correctief onderhoud en werkorderbeheer. Bij deze training wordt het melden van correctief onderhoud en werkopdrachten meegenomen. Ook de onderdelen ‘inzicht in eerdere meldingen met historische gegevens’, ‘het werken met het meldbriefje’, ‘het versturen van berichten’ en dergelijke komen aan bod. Bij alle onderdelen worden de mogelijkheden die er zijn, van autorisaties tot instellingen, aan de medewerkers uitgelegd.