Vrijdag 12 juli zijn er weer certificaten uitgereikt door Johan Maas en Wesley Kuijpers. Ditmaal hebben twee medewerkers van Shiloh Industries de trainingen ‘Preventief onderhoud, het werken met checklists en planning’ en ‘Correctief onderhoud en werkorderbeheer’ succesvol afgerond.

Naast de trainingen ‘Preventief onderhoud, het werken met checklists en planning’ en ‘Correctief onderhoud en werkorderbeheer’ biedt Q3 Concept doorlopend trainingen aan in ‘Basis Q3’, ‘Objectenbeheer, documentenbeheer en relaties’, ‘Magazijnbeheer en inkoop’, ‘Instellingen, autorisaties en gebruikerstools’ en diverse trainingen op maat. Deze trainingen worden verzorgd voor diverse gebruikersgroepen om de medewerkers zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van het Q3 onderhoudsbeheersysteem. Alle trainingen worden naar de live omgeving gekopieerd, zodat uitleg wordt gegeven op recente en herkenbare data van het eigen bedrijf. In dit artikel worden de trainingen uitgelicht.

Preventief onderhoud, het werken met checklists en planning

Tijdens deze training worden de medewerkers wegwijs gemaakt in het opzetten en planmatig beheren van een meerjaren onderhoudsplan, met daarbij de benodigde checklisten, werkvoorschriften en contracten. Daarnaast wordt het automatisch inplannen van werkorders uitgelegd, zodat een zelfregelend onderhoudsproces ontstaat. Door het werken met routes, verzamelorders en inspectielijsten, ontstaat er minder administratie. Ten slotte wordt de opzet van checklisten met de checklist matrix meegenomen in deze training.

Correctief onderhoud en werkorderbeheer

Daarnaast hebben de medewerkers van Shiloh training gekregen in het correctief onderhoud en werkorderbeheer. Bij deze training wordt het melden van correctief onderhoud en werkopdrachten meegenomen. Ook de onderdelen ‘inzicht in eerdere meldingen met historische gegevens’, ‘het werken met het meldbriefje’, ‘het versturen van berichten’ en dergelijke komen aan bod. Bij alle onderdelen worden de mogelijkheden die er zijn, van autorisaties tot instellingen, aan de medewerkers uitgelegd.